Arbeidsvoorwaarden

Kies je ervoor om te gaan werken bij Stichting Sociale Wijkteams Amersfoort (SWA), dan kies je voor een werkgever die deel uitmaakt van het sociaal domein Amersfoort. Professionele ontwikkeling bij SWA is van groot belang; je hebt een persoonlijk ontwikkelplan en op regelmatige basis met collega’s intervisie, casuïstiekbespreking, methodische leerbijeenkomsten en moreel beraad.

Samen leren vormt het fundament om zoveel mogelijk de juiste dingen te doen en te blijven ontwikkelen.  Je werkt niet alleen aan je eigen ontwikkeling, maar ook draag je bij aan de ontwikkeling van het team. 

Arbeidsvoorwaarden conform de cao Sociaal Werk

Jaarcontract

Een jaarcontract met mogelijkheden tot verlenging of een vaste aanstelling

SKJ registratie

Een geaccrediteerd Praktijkprogramma waarmee je ervaring kunt opdoen voor je SKJ registratie Jeugd en Gezinsprofessional

Individueel keuzebudget (IKB)

Het IKB is ruim 19% van het bruto salaris (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering) voor o.a. extra vrije dagen

Reiskosten

Vergoeding woon-werk. Vergoeding dienstreizen buiten Amersfoort. Voor dienstreizen binnen Amersfoort zijn fietsen beschikbaar

Bijdrage thuiswerkplek

Een bijdrage ten behoeve van de (her)inrichtingskosten van je thuiswerkplek en faciliteiten om deze in te richten

Loopbaanbudget

Iedereen beschikt over een loopbaanbudget om te besteden aan een werk gerelateerde opleiding, training en/of coaching

Laptop & smartphone

Een laptop en een smartphone voor het uitvoeren van je werkzaamheden

Pensioen

Goede pensioenregeling via Pensioenfonds Zorg en Welzijn