Over Wijkteam Amersfoort

Wij geloven in de kracht van de inwoners van Amersfoort en willen een bijdrage leveren om deze naar boven te halen. 

“We willen er zijn voor de mensen in de wijk en we werken samen om de mensen te bereiken die het nodig hebben

Marijke,
Wijkteammedewerker

Onze vacature

Aan de slag in de wijk met uiteenlopende ondersteuningsvragen; soms heb je de taak van aannemer, soms bied je als coach zelf ondersteuning en in andere gevallen regisseer je trajecten.


HBO    3.528,- ​tot 5.202,-    28-36 uur

Onze opdracht

De opdracht van het wijkteam bestaat uit vraagverheldering, ondersteunen en begeleiden én regie. Deze zijn in onze dienstverlening onlosmakelijk met elkaar verbonden.  

Vraagverheldering

Wij brengen in kaart wat er in een huishouden aan de hand is.

Ondersteunen & begeleiden 

Wij faciliteren de inwoner bij het bereiken van zijn doelen. Na de vraagverheldering bespreken we wat hij of zij wil bereiken en wat er nodig is om daar te komen.

Regie

De regie voor het uitvoeren van het plan ligt zoveel mogelijk bij degene van wie het plan is: de inwoner(s) zelf. Dat is het uitgangspunt.